Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 44 633 31 51
sitg.belchatow@wp.plXI MIĘDZYNARODOWY
KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW

„TRANSFORMACJA WĘGLA BRUNATNEGO” 17 ‒ 19 kwietnia 2023 r. Bełchatów

Read More / więcej

 

SITG Bełchatów – stowarzyszenie, szkolenia, kongres, węgiel brunatny, górnictwo, KWB Bełchatów, kopalnia Bełchatów

O nas

11 czerwca 1974 r. powołano do życia Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy działającej wówczas w Bełchatowie Delegaturze Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Stowarzyszenie skupiało w swych szeregach kadrę inżynieryjno-techniczną. Organizacja odpowiadała nie tylko na potrzeby przekazywania sobie doświadczeń zawodowych, ale również integracji pozazawodowej w powstającym zagłębiu. Stowarzyszenie miało również zapewnić i ułatwić dostarczenie społeczeństwu bełchatowskiego regionu kompetentnych informacji o budowie całego zagłębia górniczo-energetycznego. Bełchatowski SITG prowadzi szereg działań o charakterze naukowym i technicznym, integrującym środowisko inżynierów i techników. Do zadań koła należy upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej, a także kultywowanie tradycji górniczych oraz integrowanie środowiska inżynierów i techników.

Więcej