Kolejowa 41,
97-400 Bełchatów

+48 44 633 31 51
sitg.belchatow@wp.pl

Nazwa zadania:

Dostawa i montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego o mocy 49,92 kWp na budynku SITG w Bełchatowie przy ul.Kolejowej 41.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia:

Wartość ogólna przedsięwzięcia 150 900,00 zł

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN w zaokrągleniu do liczby całkowitej:

Dofinansowanie w formie refundacji z WFOŚiGW w Łodzi 120 720,00zł

 

Opis zakresu projektu, cele i korzyści z realizacji projektu

Realizacja projektu pozwala na pozyskiwanie energii elektrycznej z czystego źródła,  a także zmniejszenie kosztów korzystania z energii konwencjonalnej pozyskiwanej ze spalania węgla brunatnego, obniżenie rachunków za prąd, co przyczynia się do skuteczniejszej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wpływa też na wizerunek i edukację proekologiczną środowiska.

 

  Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

www.wfosigw.lodz.pl