O nas

 

SITG

11 czerwca 1974 r. powołano do życia Koło Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy działającej wówczas w Bełchatowie Delegaturze Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Stowarzyszenie skupiało w swych szeregach kadrę inżynieryjno-techniczną. Organizacja odpowiadała nie tylko na potrzeby przekazywania sobie doświadczeń zawodowych, ale również integracji pozazawodowej w powstającym zagłębiu. Stowarzyszenie miało również zapewnić i ułatwić dostarczenie społeczeństwu bełchatowskiego regionu kompetentnych informacji o budowie całego zagłębia górniczo-energetycznego. Bełchatowski SITG prowadzi szereg działań o charakterze naukowym i technicznym, integrujcym środowisko inżynierów i techników. Do zadań koła należy upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i technik, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej, a także kultywowanie tradycji górniczych oraz integrowanie środowiska inżynierów i techników.