X KONGRES

X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY KONGRES GÓRNICTWA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW

 

ENGLISH VERSION

REGISTRATION CARD

„WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

kongres

KOMUNIKAT NR 1

 

Organizatorzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Bełchatów

 

 

GIEKSITG KWB

 16-18.04.2018 rok

Bełchatów – Hotel Sport

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym, IX Międzynarodowym Kongresie Górnictwa Węgla Brunatnego, który odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2016 roku w Bełchatowie, największym polskim zagłębiu górniczo-energetycznym, pod hasłem:

 „WĘGIEL BRUNATNY – DZIŚ I W PRZYSZŁOŚCI”

 

Bełchatów w tych dniach będzie stolicą nie tylko polskiego, ale i światowego górnictwa węgla brunatnego. Stanie się miejscem integracji osób ze środowiska górniczego i energetycznego. Podczas X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego podjęte będą kwestie kluczowego sektora polskiego przemysłu wydobywczego, jakim jest górnictwo węgla brunatnego.

Ludzie nauki, specjaliści oraz osoby bezpośrednio związane z przemysłem wydobywczym podejmować będą tematy ważne dla gospodarki, związane z przyszłością najtańszego źródła energii, jakim jest węgiel brunatny, jako  bardzo istotny element stabilizujący bezpieczeństwo energetyczne Polski.

 Tematyką obrad pragniemy objąć następujące zagadnienia i problemy:

 1. Rola węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie.
 2. Wyzwania przed branżą górnictwa brunatnego w kontekście planowanej dekarbonizacji energetyki.
 3. Mix energetyczny Polski do 2050 roku.
 4. Zasoby węgla brunatnego gwarancją bezpieczeństwa energetycznego.
 5. Odkrywkowe górnictwo węgla brunatnego – czasochłonna inwestycja w nowe złoża i pola wydobywcze.
 6. Rola węgla brunatnego w bilansowaniu i stabilizowaniu systemów energetycznych.
 7. Wytwarzanie energii w elektrowniach węglowych = bezpieczeństwo dostaw energii bez ryzyka geopolitycznego.
 8. Polska – krajem obdarowanym w złoża węgla brunatnego, mądrze i gospodarnie wykorzystującym swoje zasoby.
 9. Poziom wydobycia węgla brunatnego oraz jego perspektywy zmian.
 10. Przezwyciężenie pojawiających się w górnictwie zagrożeń.
 11. Wykorzystanie węgla brunatnego w sposób niekonwencjonalny.
 12. Oddziaływanie kopalń odkrywkowych na środowisko naturalne.
 13. Europejska polityka ochrony klimatu i dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.
 14. Węgiel brunatny, jako alternatywa wobec innych nośników energii w            
 15. Zmiany w globalnych trendach w produkcji i zużyciu węgla brunatnego.
 16. Nowoczesne technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS)
 17. Europejski System Handlu Emisjami (ETS)
 18. Rekultywacja i rewitalizacja obszarów pogórniczych.
 19. Stałe podnoszenie sprawności elektrowni opalanych węglem brunatnym, jako warunek utrzymania ich konkurencyjności wśród producentów energii w Polsce i na świecie.

 

REFERATY NAUKOWE 

Termin nadsyłania referatów wraz z ich  streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim upływa w dniu 28.02.2018r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej selekcji zgłoszonych referatów. Przyjęte referaty zostaną zamieszczone w materiałach kongresowych pod warunkiem zgłoszenia przez autora udziału w Kongresie i dokonaniu wpłaty.

 

KOMITET NAUKOWY KONGRESU 

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka                – Rektor AGH  Kraków     

 

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś                     – Katedra Geomechaniki, Budownictwa i  Geotechniki Kierownik Katedry, AGH Kraków

 

Członkowie

prof. dr hab. inż. Józef Dubiński                    – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

prof. dr hab. inż. Marek Cała                          − Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii  AGH  Kraków

prof. dr hab. inż. Piotr Czaja                           – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii  AGH  Kraków

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz    – Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego, AGH  Kraków

prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł                    – Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii,  AGH Kraków

prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra           –  Dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek                      – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki  Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik                      – Instytut Elektroenergetyki  Zakład Elektrowni Politechniki Łódzkiej Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Jacek Szczepiński                      – Dyrektor Poltegor – Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego

 

PREZENTACJA I REKLAMA FIRM 

Organizatorzy oferują następujące formy prezentacji i reklamy Państwa Firmy podczas Kongresu:

 • ekspozycja Firmy (prezentacja wyrobów, materiałów reklamowych, makiet, itd.);
 • prezentacja Firmy podczas specjalnych sesji promocyjnych w trakcie obrad;
 • umieszczenie w materiałach konferencyjnych: referatu promocyjnego, reklamy kolorowej.
 • sponsoring: Diamentowy, Złoty, Srebrny, Brązowy.

Szczegółowe zasady współpracy będą ustalone indywidualnie i określone w umowie.

 

OPŁATY KONGRESOWE 

Opłatę kongresową należy przelać na konto organizatorów do dnia 16.03.2018 r. lub zgodnie
z warunkami umowy (dotyczy wystawców).

Koszt uczestnictwa w Kongresie obejmuje: materiały kongresowe, wyżywienie, udział
w dwóch spotkaniach koleżeńskich (biesiada, bankiet) i wynosi 2.000 zł + VAT lub 600 EURO (dla uczestników zagranicznych). Uczestnicy Kongresu zakwaterowani będą w pokojach hotelowych
1 lub 2 – osobowych.

Rezerwacji noclegu dokonują i koszty pokrywają sami zainteresowani. Szczegóły dotyczące bazy noclegowej znajdą Państwo w KARCIE ZGŁOSZENIA.

Uwaga: Koszt uczestnictwa w biesiadzie lub uroczystym bankiecie wynosi 600 zł za osobę
(nie dotyczy osób zgłoszonych do udziału w Kongresie).

 

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Bełchatów

ul. Kolejowa 41, 97-400 Bełchatów; NIP: 769-20-07-765; z dopiskiem: KONGRES

PKO BP S.A.,  I O/Bełchatów; nr konta dla uczestników krajowych:

68 1440 1257 0000 0000 0225 7963;

PKO BP S.A.,  I O/Bełchatów; nr konta dla uczestników zagranicznych:

PL 68 1440 1257 0000 0000 0225 7963; Kod S.W.I.F.T. (BIC) BPKOPLPW;

Po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu bankowego w celu wystawienia faktury i umieszczenia na liście uczestników. W przypadku wystawy, reklamy, sponsoringu, po otrzymaniu karty zgłoszenia, prześlemy do podpisu stosowną umowę.

 

WAŻNE TERMINY

Wypełnione Karty Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28.02.2018 r. na adres e-mail: waclawa.parolczyk@gkpge.pl, fax.+48 44 737 44 56, lub pocztą:

 

Adres do korespondencji:  Wacława Parolczyk; PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Rogowiec, ul. Św. Barbary 3; 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100;  z dopiskiem  „KONGRES”.

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

  Nazwisko i imię Tel. Tel. kom. Fax e-mail
Kongres

j. polski

Kongres

j. angielski

Wacława Parolczyk (48) 44 737 4455   (48) 44 737 4456 waclawa.parolczyk@gkpge.pl
Anna Kowalska   (48) 601 696 912   anna.kowalska@gkpge.pl
Wystawa

sponsoring

reklama

Sławomir Pabich (48) 44 737 1550 (48) 601 696 052   slawomir.pabich@gkpge.pl
Tomasz Szczepaniak (48) 44 737 4493 (48) 723 696 256 (48) 44 737 4757 tomasz.szczepaniak@gkpge.pl
Konrad Hennig (48) 44 737 4492 (48) 601 696 807   konrad.hennig@gkpge.pl
Grzegorz Organiściak (48) 44 737 1554 (48) 601 252 931   grzegorz.organisciak@gkpge.pl

Pozostałe informacje organizacyjne podane zostaną w następnym komunikacie.

 

 

STRONA INTERNETOWA KONGRESU

www.kwbbelchatow.pgegiek.pl        www.sitgbelchatow.pl

Załączniki:

Karta zgłoszenia 2018

Key guidelines for authors of papers

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW